branding logo

Politika privatnosti kompanije Viasat World

Dobro došli u našu Politiku privatnosti. U kompaniji Viasat World Limited („Viasat” ili „mi” ili „nas” ili „naš/naša/naše”), posvećeni smo zaštiti i poštovanju vaše privatnosti.

OPŠTE

Ova politika se odnosi na korišćenje ove internet stranice (bez obzira odakle joj pristupate).

Ova politika određuje kako ćemo obrađivati lične podatke koje prikupljamo od vas ili koje nam vi pružate. Takođe vas obaveštava o tome gde čuvamo vaše lične podatke i o pravima koja imate u vezi sa svojim ličnim podacima. Molimo, pročitajte pažljivo sledeće informacije kako biste razumeli naše stavove i praksu vezanu za vaše lične podatke i njihovu obradu.

Ova internet stranica nije namenjena deci i ne prikupljamo svesno bilo kakve podatke u vezi sa decom.

KONTAKTIRAJTE SA NAMA

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovoj politici, ili o vašem nalogu, ili ako postoji bilo šta drugo za šta bi vam trebala pomoć, molim vas, kontaktirajte sa nama putem imejla na legal@viasatworld.com. Molimo vas, imajte u vidu, ako nam se obratite, radi vaše i naše sigurnosti, možda ćemo morati da proverimo vaš identitet pre nego što odgovorimo na vaš zahtev.

Viasat World Limited je kontrolor vaših ličnih podataka u svrhu Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka) („GDPR”). Možete nas naći na sledećoj adresi Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, United Kingdom.

Imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete žalbu u Kancelariji poverenika za informacije (Information Commissioner’s Office „ICO”), nadzornom telu u UK za pitanja zaštite podataka (www.ico.org.uk). Svakako bismo cenili priliku da rešimo vaše upite i zahteve pre nego što se obratite Kancelariji poverenika za informacije, te molimo da prvo kontaktirate sa nama.

PRIKUPLJANJE VAŠIH PODATAKA

Možemo prikupljati i obrađivati sledeće podatke o vama:

a) Podatke koje nam dajete:

- Možete nam davati podatke dok koristite ovu internet stranicu tako što popunjavate formulare ili tako što nam se obraćate putem pošte, telefona, imejla ili drugih kanala komunikacije. To uključuje sve podatke koje dajete koristeći ovu internet stranicu kad se prijavljujete za naše informatore/biltene ili publikacije, kad učestvujete u takmičenjima, promocijama ili anketama, kada zahtevate dobijanje marketinških materijala ili kada na bilo koji drugi način koristite ovu internet stranicu („Aktivnosti”). Ukoliko kontaktirate sa nama, sačuvaćemo zapis te prepiske. Podaci koje nam dajete mogu uključivati vaše ime, adresu, poštanski broj i imejl.

- Takođe možemo prikupljati i čuvati marketinške i komunikacijske podatke koji podrazumevaju vaš željeni način dobijanja marketinških materijala od nas i naših trećih strana, kao i željeni način komunikacije.

- U slučajevima u kojima lične podatke prikupljamo u skladu sa zakonom, ili nas obavezuju uslovi ugovora koji smo potpisali s vama, a vi nam ne dostavite tražene podatke, možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo obaveze iz ugovora koji smo sklopili ili koji pokušavamo da sklopimo s vama.

b) Podaci koje automatski prikupljamo:

Možemo automatski prikupljati tehničke podatke, dok koristite našu internet stranicu. Ti podaci mogu podrazumevati internet protokol adresu (IP-adresu), identitet internet provajdera, tip uređaja za pretraživanje, tip i verziju pretraživača, postupke i obrasce pretraživanja, vremensku zonu i lokaciju.

Ukoliko ovoj internet stranici pristupate putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati tehničke podatke o tipu uređaja koji upotrebljavate, jedinstvenu identifikaciju proizvoda (na primer, IMEI/MEID/ESN broj vašeg uređaja, MAC-adresu interfejsa bežične mreže uređaja, ili broj mobilnog telefona koji uređaj upotrebljava), SIM serijski broj i Android ID za pravljenje jedinstvenog identifikacionog broja uređaja putem UUID-a, podatke o mobilnoj mreži, podatke o vašem mobilnom operativnom sistemu, o tipu mobilnog pretraživača koji upotrebljavate, o vašem korisničkom jeziku, brendu/modelu mobilnog uređaja, verziji operativnog sistema i IPv4 (podatke o uređaju).

c) Podaci koje prikupljamo iz drugih izvora (podaci treće strane):

Blisko sarađujemo s trećim stranama („Pružaoci usluga”) u području koje se odnosi, ali nije ograničeno, na usluge tehničke podrške. Od njih ćemo dobijati podatke o vama u cilju obezbeđivanja i nastavka unapređivanja ove internet stranice i vašeg iskustva povezanog isključivo s Aktivnostima.

KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće kako bismo vas razlikovali od drugih korisnika internet stranice. Oni podrazumevaju servis „Google Analytics”, regionalnu šemu, geo-lokaciju i JsessionID. To doprinosi tome da vam omogućimo bolje iskustvo dok obavljate neku od Aktivnosti i takođe nam omogućava da poboljšamo internet stranicu i njene karakteristike.

Kolačiće možete blokirati aktiviranjem podešavanja u vašem pretraživaču, što vam omogućava da odbijete podešavanja svih ili nekih kolačića. Međutim, ukoliko pomoću podešavanja u svom pretraživaču blokirate sve kolačiće, možda nećete moći pristupiti nekim ili svim delovima naše internet stranice.

UPOTREBA PODATAKA

Podatke o vama koristimo na sledeće načine:

- da odredimo vašu geografsku lokaciju, da odredimo vašeg internet pružaoca usluga, i da bismo brzo i efikasno odgovorili na sve upite i zahteve;

- da bismo sprečili, otkrili i istražili moguće zabranjene ili nezakonite aktivnosti, koje uključuju i prevare, i da bismo sproveli naše uslove; i

- da bismo analizirali i razumeli korisnike naše internet stranice, poboljšali internet stranicu i vaše iskustvo s Aktivnostima.

Koristićemo vaše lične podatke samo kada nam to zakon dozvoljava. Koristićemo vaše lične podatke u sledećim okolnostima:

- kada moramo izvršiti bilo koji ugovor koji ćemo sklopiti ili smo već sklopili;

- kada je to neophodno za naše legitimne interese bilo da se oni tiču (a) obaveštavanja naših pretplatnika o aktuelnostima u vezi sa Viasatom; ili (b) poboljšanja korisničkog iskustva na internet stranici i njenim karakteristikama; i

- kada se moramo pridržavati obaveza regulisanih zakonom ili uredbama.

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA

Otkrivaćemo podatke koje prikupimo od vas sledećim stranama:

- Našim pružaocima usluga: delićemo vaše podatke s našim Pružaocima usluga kako bismo obezbedili i nastavili da poboljšavamo internet stranicu i vaše iskustvo s Aktivnostima.

- Ostalim trećim stranama: delićemo vaše podatke s ostalim trećim stranama:

  • u slučaju da prodamo ili kupimo bilo koju firmu ili imovinu, vaše lične podatke ćemo otkriti mogućem kupcu ili prodavcu te firme ili imovine;
  • u slučaju da Viasat ili skoro svu našu imovinu otkupi treća strana, lični podaci koje posedujemo o našim klijentima smatraće se jednom od prenesenih imovina;
  • ukoliko smo pod obavezom da otkrijemo ili podelimo vaše lične podatke kako bismo se pridržavali zakonskih ili uredbenih obaveza ili zahteva; ili
  • kako bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost naših klijenata, ili drugih lica. To podrazumeva razmenu podataka s drugim kompanijama i organizacijama radi zaštite od prevare i smanjenja kreditnog rizika.

GDE SKLADIŠTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Podaci koje prikupljamo od vas mogu biti preneseni i skladišteni na odredištu van Evropske ekonomske zone („EEA”). Takođe ih može obrađivati osoblje koje deluje van EEA, koje radi za nas ili za nekog od naših Pružalaca usluga. To osoblje može biti uključeno u ispunjavanje vaših zahteva, u obradu vaših detalja i u pružanje usluga koje se odnose na internet stranicu i Aktivnosti. Unošenjem svojih ličnih podataka vi pristajete na ovaj prenos, skladištenje i obradu. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake koji su neophodni da bi se omogućilo bezbedno postupanje s vašim podacima u skladu s ovom Politikom privatnosti.

U slučajevima u kojima smo vam dali (ili ste tako izabrali) lozinku koja vam omogućava pristup bilo kojem delu internet stranice, vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti lozinke. Zahtevamo da ni sa kim ne delite svoju lozinku.

Nažalost, prenos podataka putem interneta nije u potpunosti bezbedan. Iako ćemo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost vaših podataka koji se prenose na naše servere; svaki prenos obavljate na sopstveni rizik. Kada primimo vaše podatke, koristićemo stroge postupke i bezbednosne mogućnosti koje uključuju Hyper Text Transfer Protocol Secure (s vremena na vreme podložan promeni) kako bismo izbegli nedozvoljen pristup.

Zadržaćemo vaše lične podatke onoliko dugo koliko su potrebni nama i svim relevantnim trećim stranama kako biste mogli koristiti internet stranicu i obavljati bilo koju Aktivnost. Kako bismo utvrdili prikladni period zadržavanja podataka, možemo razmotriti količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, svrhu zbog koje ih obrađujemo i vremenski period tokom kojeg moramo zadržati lične podatke radi ispunjavanja naše zakonske obaveze (npr. kako bismo rešili pritužbe i upite).

VAŠA PRAVA

Imate pravo:

- da zahtevate pristup svojim ličnim podacima - to vam omogućava da dobijete kopiju ličnih podataka koje posedujemo o vama i da proverite da li ih obrađujemo u skladu sa zakonom;

- da zahtevate ispravku ličnih podataka koje posedujemo o vama - to vam omogućava da ispravite sve nepotpune ili netačne podatke koje o vama posedujemo, iako ćemo možda morati da proverimo tačnost novih podataka koje nam dostavite;

- da zahtevate brisanje svojih ličnih podataka - to vam omogućava da nam zatražite da izbrišemo ili uklonimo lične podatke ukoliko ne postoji dobar razlog da nastavimo da ih obrađujemo; takođe imate pravo da tražite da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke kad uspešno sprovedete svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu (pogledati dole), kada postoji mogućnost da smo nezakonito obradili vaše podatke ili kad moramo izbrisati vaše lične podatke da bismo se pridržavali lokalnih zakona (međutim, treba imati u vidu da možda nećemo uvek moći ispuniti vaš zahtev za brisanje podataka iz izvesnih zakonskih razloga, o čemu ćemo vas obavestiti, ukoliko je to primenljivo, nakon predaje vašeg zahteva);

- da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka kad se oslanjamo na legitimni interes, a vi ste u određenoj situaciji zbog koje ulažete prigovor na obradu podataka po osnovu te situacije jer mislite da to utiče na vaša osnovna prava i slobode; takođe imate pravo da uložite prigovor kad obrađujemo vaše lične podatke zbog direktnih marketinških ciljeva bez vašeg pristanka; u nekim slučajevima možemo prikazati da imamo uverljivu zakonsku osnovu da obradimo vaše podatke koja nadilazi vaša prava i slobode;

- da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka - to vam omogućava da nam tražite odlaganje obrade svojih ličnih podataka u sledećim okolnostima: (a) ako želite da utvrdite tačnost podataka; (b) kad vaše podatke upotrebljavamo na nezakonit način, ali ne želite da ih izbrišemo; (c) kad želite da zadržimo podatke iako nam više nisu potrebni pošto su vama potrebni da biste utvrdili, sproveli ili odbranili pravni zahtev; ili (d) ukoliko ste uložili prigovor na našu upotrebu vaših podataka, ali mi moramo da ustanovimo imamo li preče zakonske osnove koje prevazilaze vaš zahtev i omogućavaju nam da ih upotrebimo;

- da zahtevate prenos vaših ličnih podataka vama ili trećoj strani - obezbedićemo vama ili trećoj strani koju ste odabrali vaše lične podatke u strukturisanoj, uobičajenoj, mašinski-čitljivoj formi (treba imati u vidu da se ovo pravo odnosi samo na automatizovane podatke za koje ste nam na početku dali pristanak za upotrebu ili kad koristimo podatke da bismo sproveli ugovor s vama); i

- da povučete pristanak u bilo kom trenutku kad se oslanjamo na pristanak radi obrađivanja vaših ličnih podataka - a opet, ovo neće uticati na zakonitost svake obrade sprovedene pre vašeg povlačenja pristanka; ako povučete svoj pristanak, možda nećemo moći da vam omogućimo određene proizvode ili usluge; u tom slučaju ćemo vas o tome obavestiti u trenutku kad povučete svoj pristanak.

Ukoliko želite da sprovedete bilo koje od ovih prava, molimo vas da nam se obratite na: legal@viasatworld.com. Možda ćemo biti prinuđeni da zahtevamo određene podatke od vas kako biste nam pomogli da potvrdimo vaš identititet i obezbedili svoje pravo na pristup podacima (ili ostvarili bilo koje od vaših drugih prava). Ovo ima za cilj da obezbedimo da vaši lični podaci ne budu otkriveni bilo kom licu koje nema pravo da ih dobije.

PROMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Povremeno ćemo možda morati izmeniti ovu Politiku privatnosti po našem nahođenju. Najnovija verzija ove Politike privatnosti zameniće svaku prethodnu verziju. Vaš nastavak korišćenja ove internet stranice nakon svakog obaveštenja značiće da ste dali prećutnu saglasnost za sve izmene. Ukoliko ne pristajete na bilo kakvu promenu, morate prestati da koristite ovu internet stranicu i odustati od bilo koje vrste komunikacije slanjem imejla na sledeću e-adresu: marketing@viasatworld.com.

KONTAKT

Otvoreni smo za sva pitanja, komentare i zahteve u vezi s ovom Politikom privatnosti i možete ih slati na Viasat World Limited, Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, Ujedinjeno Kraljevstvo ili poslati na imejl-adresu: legal@viasatworld.com.